Wat is planschade?

Er is sprake van planschade als de omzet van je bedrijf vermindert, je woning in waarde daalt, of als je woongenot minder wordt door planologische maatregelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bouw van woningen of bedrijfspanden, of de aanleg van een snelweg dichtbij jouw huis. De planschade kan dan bestaan uit aantasting van je privacy, vermindering van vrij uitzicht, verminderde bereikbaarheid, parkeerhinder, of stank- of geluidsoverlast.

Planschadevergoeding

Of je voor een planschadevergoeding in aanmerking komt, hangt af van verschillende factoren. Zo kom je niet in aanmerking voor vergoeding van de schade als;

  • je, voordat je de woning kocht, van deze ontwikkelingen of wijzigingen wist (of had kunnen weten),
  • er sprake is van een ‘normaal maatschappelijk risico’ en je schade niet groter is dan die van iemand anders,
  • je geen gebruik hebt gemaakt van een bestemming toen deze nog gunstig voor je was.

Hulp bij de aanvraag

Uit de praktijk blijkt dat lang niet iedere particuliere woningeigenaar op de hoogte is van het feit dat het recht op planschade bestaat. Wij hebben de ervaring en deskundigheid in huis om planschade voor je te inventariseren en je te begeleiden bij het indienen van een planschadeclaim. Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.